Fotografia szkolna

– zdjęcia grupowe uczniów
– tabla